Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków w sprawie przyznania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy ze srodków POWER

KOMUNIKAT           W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy                    w Nowym...

Nabór wniosków dotacje PO WER

KOMUNIKAT           W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór wniosków w sprawie  przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej...

KOMUNIKAT ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DO PRACY

KOMUNIKAT ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż w 2019 roku decyzje o przyznaniu zwrotu kosztów dojazdu do pracy zostaną wydane po otrzymaniu limitu środków finansowychi zatwierdzeniu ich podziału przez Powiatową Radę Rynku Pracy. Więcej informacji pod nr...

NABÓR WNIOSKÓW KFS

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim od dnia  28 stycznia 2019r. do 30 stycznia 2019r.   Ogłasza nabór: Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Kwota środków przeznaczonych na...

Spotkanie informacyjne z przedstawicielem firmy Promedica24

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza na: Spotkanie informacyjne z przedstawicielem firmy  Promedica24 dnia 16 . 0 1 .201 9 r. ( środa ) o godz. 10 :00 pok ój n umer 13 tut ejszego Urzędu w związku z ofertą pracy ...

PRIORYTETY WYDATKOWANIA KFS W ROKU 2019

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019 Powiat Nowodworski otrzymał kwotę 123,7 tys. zł.   W 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach głównej puli środków wskazał 6 następujących priorytetów: ...

Nabór wniosków na prace interwencyjne POWER

KOMUNIKAT           W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór wniosków w sprawie  organizacji  6 miesięcznych prac interwencyjnych dla: ...

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA Z PROGRAMU PO WER

KOMUNIKAT   W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór wniosków na organizację szkoleń w ramach: bonu szkoleniowego dla 20 osób ( 9 kobiet, 11 mężczyzn) ...

Nabór wniosków na bon zasiedleniowy POWER

KOMUNIKAT           W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu zasiedleniowego dla :   15 osób (8 kobiet i 7...

Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia POWER

KOMUNIKAT           W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór wniosków w sprawie  organizacji staży 6 miesięcznych dla:   48 osób...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH ABC MAŁEGO BIZNESU

      Powiatowy Urząd Pracy  ul. Morska 1,  82-100 Nowy Dwór Gdański zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „ABC Małego Biznesu" dla 65...

PROGRAM MALUCH+ 2019

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującym o ogłoszeniu programu "MALUCH+" 2019.

Wykaz informacji grupowych w 1 kwartale 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w pierwszym kwartale 2019 roku organizuje następujące zajęcia:   Grupowa informacja zawodowa - Urząd Pracy bez tajemnic : 15.01.2019 r. 24.01.2019 r. 29.01.2019 r.   12.02.2019 r. 26.02.2019r.  ...

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości 2018

Tegoroczny Pomorski Dzień Przedsiębiorczości przypadający na dzień 14 listopada 2018 r. zbiegł się z dwoma wydarzeniami, które były obchodzone w Polsce to są: Europejskie Dni Pracodawcy ( 05-16.11.2018 r.) oraz Światowy Tydzień Przedsiębiorczości ( 12-18.11.2018 r.) . Podczas ww. wydarzeń organizacje, instytucje i firmy,...

Centrum Wsparcia Imigrantów I Imigrantek

Materiał informacyjny dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców

Szanowni Państwo,    Zielona Linia przygotowała filmy instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.    Udostępniamy Państwu linki do tych materiałów.  Linki https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 ...

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy...

Zmiana dot. Inspektora ochrony danych osobowych

INFORMACJA!   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że od 26 lipca 2018 r. nastąpiła zmiana dot. Inspektora ochrony danych osobowych i został wyznaczony do pełnienia funkcji  Inspektora Ochrony Danych Osobowych pan Mateusz Borowski .   W związku z powyższym można się z nim...

UWAGA DLA PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW

Refart ds. pośrednictwa pracy informuje, iż w celu zachowania standaryzacji usług związanych z rejestracją oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom i wniosków na pracę sezonową, obsługa podmiotów odbywać się będzie w godzinach od 07:30 do 14:00. Ponadto informujemy, że nie świadczymy usług ksero. Wszystkie wymagane...

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW NA SZKOLENIA Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim         informuje, iż z dniem 07.02.2018 r.                             zamknął nabór...

Opłaty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

Wysokość opłat w związku ze złożeniem przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi: 1) wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 2) przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca; 3) oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji...

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW I ROZLICZENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DO PRACY W 2018 ROKU

  ROZLICZENIE ZA MIESIĄC:   DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ DO : DZIEŃ ROZLICZENIA W DNIU : Grudzień   15  styczeń 19 styczeń Styczeń 15  luty   20  luty Luty   15  marca ...

Szukasz pracy ? Straż Graniczna czeka na Ciebie !!

http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/komenda/nabor-do-sluzby/25614,Nabor-do-sluzby.html Załączniki Nabór do służby w straży granicznej

OPIEKUJESZ SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNYM CZŁONKIEM RODZINY? SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. informuje, iż istnieje możliwość skorzystania przez opiekunów osób niepełnosprawnych z nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy w codziennych obowiązkach. Wsparcie polega na oddelegowaniu dodatkowej osoby, skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. w ramach prac...

Zezwolenia na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane  dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej  i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę sezonową, czyli w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów od 2016 roku - dotyczy osób, które otrzymywały stypendium z Funduszu Pracy.

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku zostały zwolnione z podatku...

PROJEKT AFLATOUN- ZNACZY ZMIANA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI

  PROJEKT AFLATOUN- ZNACZY ZMIANA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowym Dworze Gdańskim wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim oraz Stowarzyszeniem dla Europy rozpoczyna realizację projektu pt. AFLATOUN-...

BEZPŁATE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKA NA TERENIE GDAŃSKA

Czym jest Karta osoby aktywnie poszukującej pracy?      Mobilność   jest   nieodłącznym   elementem   procesu   poszukiwania zatrudnienia.   Właśnie dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Gdańskim oferuje swoim klientom możliwość skorzystania   z  ...

Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się /Dz.U. Nr 209 poz. 1243/. Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym...

KOMUNIKAT BADANIA

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że nie kieruje na badania lekarskie ani nie refunduje kosztów badań lekarskich osobom skierowanym do odbycia stażu. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę