Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim


Nagłówek

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW DLA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA NA STAŻ RPO

KOMUNIKAT              W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 5.1.1 Regionalny Program Operacyjny RPO WP na lata 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży  5-cio i 3 miesięcznych dla: ...

NABÓR WNIOSKÓW DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA NA BON ZASIEDLENIOWY POWER

KOMUNIKAT           W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu zasiedleniowego dla :   6 osób (2 kobiety i 4...

NABÓR WNIOSKÓW DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA NA STAŻ POWER

KOMUNIKAT           W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór wniosków w sprawie  organizacji staży 5-cio miesięcznych dla:   5...

Spotkanie rekrutacyjne z Grupą Progres

Spotkanie rekrutacyjne z firmą Grupa Progres Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza na: Spotkanie rekrutacyjne z firmą Grupa Progres dnia 27 . 0 6 .2018 r. ( środa ) o godz. 1 0 :00 pok ój nr 13 tut ejszego Urzędu ...

WOLNE MIEJSCA STAŻU

Wolne Miejsca Stażu Praca dla Pomorzan: dla osób bezrobotnych posiadających II profil spełniających co najmniej  jeden z poniższych...

Wykaz informacji grupowych w 3 kwartale 2018

Powiatowy Urząd Pracy  w Nowym Dworze Gdańskim  w trzecim kwartale tego roku  organizuje  następujące zajęcia: Urząd Pracy bez tajemnic  - formy wsparcia planowane terminy: 17 lipiec, 21 sierpień, 18 i 25 wrzesień Osoby zainteresowane zajęciami mogą zgłosić chęć uczestnictwa w...

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy...

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ RPO ZIT

KOMUNIKAT                     Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuję, iż posiada środki na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) w ramach poddziałania 5.2.1 Regionalny Program...

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ RPO

  KOMUNIKAT                     Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuję, iż posiada środki na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) w ramach poddziałania 5.1.1 Regionalny...

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ PO WER

  KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuję, iż posiada środki na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego , w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla:     13 osób (3 kobiet i 10 mężczyzn) Osoby kwalifikujące się do...

III Nowodworskie Targi Pracy

W dniu 10 kwietnia 2018 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury odbyły się III  Nowodworskie Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.  W  targach pracy uczestniczyło 30 wystawców , którzy oferowali  ponad 100 ofert pracy. Najbardziej poszukiwanym zawodem był magazynier, operator...

Pomorskie wspiera pracodawców

       09 marca 2018 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gd. odbyło się w ramach cyklu „Pomorskie wspiera pracodawców" spotkanie informacyjne dla pracodawców z powiatu nowodworskiego zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. oraz Wojewódzki Urząd Pracy w...

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW NA SZKOLENIA Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim         informuje, iż z dniem 07.02.2018 r.                             zamknął nabór...

Opłaty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

Wysokość opłat w związku ze złożeniem przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi: 1) wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 2) przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca; 3) oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji...

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW I ROZLICZENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DO PRACY W 2018 ROKU

  ROZLICZENIE ZA MIESIĄC:   DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ DO : DZIEŃ ROZLICZENIA W DNIU : Grudzień   15  styczeń 19 styczeń Styczeń 15  luty   20  luty Luty   15  marca ...

Spotkanie informacyje dla pracodawców dot. zmian w zatrudnieniu cudzoziemców po 01.01.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim i Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dla pracodawców z powiatu nowodworskiego nt. „Zmian w przepisach dotyczących zatrudniana cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r." ZAPROSZENIE Spotkanie odbędzie się w dniu 9 marca 2018 r....

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Każdego roku  27 stycznia obchodzony jest Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto to upamiętnia początek polskich służb zatrudnienia, który miał miejsce w 1919 roku, kiedy to Józef Piłsudski, wówczas Naczelnik Państwa Polskiego, podpisał dekret o organizacji urzędów pośrednictwa pracy. Z tej okazji 26...

Szukasz pracy ? Straż Graniczna czeka na Ciebie !!

http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/komenda/nabor-do-sluzby/25614,Nabor-do-sluzby.html Załączniki Nabór do służby w straży granicznej

Nabór wniosków na szkolenia w ramach bonów szkoleniowych EFS PO WER

KOMUNIKAT   W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór wniosków na organizację szkoleń w ramach bonu szkoleniowego dla:   19 osób (3 kobiet i 16 mężczyzn) w terminie od...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne EFS RPO ZIT

KOMUNIKAT              W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 5.2.1 Regionalny Program Operacyjny RPO WP na lata 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne EFS RPO

KOMUNIKAT          W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 5.1.1 Regionalny Program Operacyjny RPO WP na lata 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) ...

Zapisy na szkolenie grupowe "ABC Małego Biznesu"

KOMUNIKAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim od 15.01.2018 r. rozpoczyna zapisy na szkolenie grupowe pn. „ ABC Małego Biznesu" . Szkolenie skierowane jest wyłącznie do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które zamierzają podjąć w 2018 r. działalność gospodarczą w ramach...

Nabór Wniosków na Prace Interwencyjne EFS RPO

KOMUNIKAT W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 5.1.1 Regionalny Program Operacyjny RPO WP na lata 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji 6-cio miesięcznych prac interwencyjnych dla:   27 osób (14 kobiet i 13 mężczyzn) w...

OPIEKUJESZ SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNYM CZŁONKIEM RODZINY? SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. informuje, iż istnieje możliwość skorzystania przez opiekunów osób niepełnosprawnych z nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy w codziennych obowiązkach. Wsparcie polega na oddelegowaniu dodatkowej osoby, skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. w ramach prac...

Zezwolenia na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane  dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej  i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę sezonową, czyli w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków...

Komunikat

KOMUNIKAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż wszystkie limity środków przyznane na rok 2017 zostały w pełni wyczerpane. W związku z powyższym do dnia 31.12.2017r. nie będą ogłaszane już nabory na formy aktywne tj.: - staże zawodowe - bony stażowe, szkoleniowe i na zasiedlenie -...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów od 2016 roku - dotyczy osób, które otrzymywały stypendium z Funduszu Pracy.

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku zostały zwolnione z podatku...

PROJEKT AFLATOUN- ZNACZY ZMIANA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI

  PROJEKT AFLATOUN- ZNACZY ZMIANA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowym Dworze Gdańskim wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim oraz Stowarzyszeniem dla Europy rozpoczyna realizację projektu pt. AFLATOUN-...

BEZPŁATE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKA NA TERENIE GDAŃSKA

Czym jest Karta osoby aktywnie poszukującej pracy?      Mobilność   jest   nieodłącznym   elementem   procesu   poszukiwania zatrudnienia.   Właśnie dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Gdańskim oferuje swoim klientom możliwość skorzystania   z  ...

Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się /Dz.U. Nr 209 poz. 1243/. Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym...

KOMUNIKAT BADANIA

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że nie kieruje na badania lekarskie ani nie refunduje kosztów badań lekarskich osobom skierowanym do odbycia stażu. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę