Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób po ukończeniu 30 roku życia w powiecie nowodworskim  (III)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.1 Aktywizacja...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (IV)"   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oś Priorytetowa: I. Osoby młode rynku pracy Numer i nazwa Działania:...

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - dofinansowanie z Funduszu Pracy na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   Zakres działań: 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki...

Powiat Nowodworskim (Lider)  wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim (Realizator)  oraz w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Nowym Dworez Gdańskim realizuje projekt    „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodorskim z wyłączeniem  osób przed ukończeniem 30 r.ż.- II edycja"  ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę