Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

Powiat Nowodworskim (Lider)  wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim (Realizator)  oraz w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Nowym Dworez Gdańskim realizuje projekt    „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodorskim z wyłączeniem  osób przed ukończeniem 30 r.ż.- II edycja"  ...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób po ukończeniu 30 roku życia w powiecie nowodworskim  (III)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.1 Aktywizacja...

Powiat Malborski (Partner wiodący)  wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim (Partner)  oraz z Powiatowym Urzędem Parcy w Sztumie (Partner) planuje przystąpić do realizacji projektu   „ Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój"   współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (IV)"   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oś Priorytetowa: I. Osoby młode rynku pracy Numer i nazwa Działania:...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę