Nabory - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim


Nabór wniosków o organizację prac wynikających z art. 57 ustawy w podmiotach prowadzących domy pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ze środków Funduszu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę