Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków o udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż z dniem  02.04.2020 r.  uruchamia nabór wniosków na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia...

 • KOMUNIKAT dla mikroprzedsiębiorców

  Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 000 zł Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim zachęca...

 • KOMUNIKAT dla przedsiębiorców

  Jesteś przedsiębiorcą i chcesz skorzystać ze wsparcia na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Skontaktuj się z Wojewódzkim Urzędem...

 • Komunikat dot. elektronicznej rejestracji oraz zakładania profilu zaufanego.

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd.  informuje, że  na stronie internetowej w zakładce " Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - rejestracja w urzędzie przez...

 • Ważna informacja dla osób chcących zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.

  Są trzy sposoby aby to zrobić: Jeżeli posiadasz podpis elektroniczny i zarejestrujesz się elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl osobiste stawiennictwo w celu...

 • KOMUNIKAT

  KOMUNIKAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że od 24.03.2020r. do odwołania nie będzie możliwości odbioru środków pieniężnych w kasie tut....

 • UWAGA DLA PODMIOTÓW CHCĄCYCH ZŁOŻYĆ ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKA

  Referat ds. pośrednictwa pracy informuje, iż w celu zachowania standaryzacji usług związanych z przyjmowaniem ofert pracy do realizacji, zaleca się składanie ofert ...

 • UWAGA DLA PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW

  Referat ds. pośrednictwa pracy informuje, iż w celu zachowania standaryzacji usług związanych z rejestracją oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom zaleca się składanie...

 • UWAGA STAWIENNICTWO W REFERACIE POŚREDNICTWA PRACY

  Referat ds. pośrednictwa pracy informuje, iż w celu zachowania standaryzacji usług związanych ze stawiennictwem osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy obowiązuje...

 • Dodatek aktywizacyjny

  Jeżeli posiadasz prawo do zasiłku dla bezrobotnych i samodzielnie (bez skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy) znalazłeś/znalazłaś pracę u innego pracodawcy niż byłeś/byłaś...

 • Zgłoś do ubezpieczenia członka rodziny

  Nie musisz się rejestrować w Urzedzie Pracy aby nabyć prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli twoi członkowie rodziny: rodzice, dzieci, dziadkowie, wnukowie, są już...

 • Rejestracja w urzędzie (internet)

  Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy przez internet Instrukcja krok po kroku rejestracji przez internet

 • Rejestracja osób bezrobotnych

 • Koronawirus - co musisz wiedzieć?

  Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19

 • STAŻE

  Załączniki Wzór - Lista obecności FP.pdf (pdf, 14 KB) Rozliczenie...

 • Komunikaty Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. koronawirusa

  Pismo MRPiPS w sprawie możliwości elektronicznej rejestracji PUP oraz korzystania z niektórych usług PSZ (koronawirus) ...

 • Rozliczenie kosztów dojazdu

  Załączniki (1)Wniosek o zwrot kosztów dojazdów 2020.pdf (pdf, 205 KB) ...

 • WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU ZASIEDLENIOWEGO

  KOMUNIKAT           W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne zarówno Państwa, jak i...

 • WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

       KOMUNIKAT           W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne zarówno Państwa, jak i...

 • Obrazek dla: OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORÓW NA SZKOLENIA

  OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORÓW NA SZKOLENIA

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim z uwagi na dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne informuje, iż od dnia 12.03.2020r. do odwołania wstrzymuje nabór wniosków na szkolenia...

 • Uwaga

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż od 11 marca 2020 odwołane zostają grupowe informacje zawodowe "Urząd pracy bez tajemnic" do odwołania. ...

 • NABÓR WNIOSKÓW NA BONY ZASIEDLENIOWE Z PROGRAMU POWER

  KOMUNIKAT OD 01.03.2020r. BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁA KWOTA  10390,00 ZŁ           W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny...

 • WYKAZ WOLNYCH MIEJSC STAŻY 2020

  Wolne Miejsca Stażu POWER: dla osób bezrobotnych poniżej 29 roku życia spełniających co najmniej  jeden z poniższych...

 • szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w drugim kwartale 2020 roku organizuje następujące szkolenie: „Szukam pracy"* - szkolenie z umiejętności aktywnego ...

 • wykaz zajęć grupowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w drugim kwartale 2020 roku organizuje następujące zajęcia: Grupowa informacja zawodowa - Urząd Pracy bez tajemnic: ...

 • Urząd pracy w nowoczesnej gospodarce

  29.01.2020 r. odbyła się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie konferencja pt. 'Urząd pracy w nowoczesnej gospodarce" podczas której oprócz...

 • NABÓR WNIOSKÓW NA PRACE INTERWENCYJNE Z PROGRAMU PDP

      KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż w ramach otrzymanego limitu środków Funduszu Pracy na rok 2019  ogłasza nabór...

 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REFUNDACJI KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ

  KOMUNIKAT Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną     Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż w 2020 roku nie wydzielał limitu...

 • KOMUNIKAT ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU PRACA DLA POMORZAN 2020

  KOMUNIKAT     Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż w ramach otrzymanego limitu środków Funduszu Pracy na rok 2020   z...

 • NABÓR WNIOSKÓW NA PRACE INTERWENCYJNE Z PROGRAMU POWER

  KOMUNIKAT           W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym...

 • NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA Z PROGRAMU RPO

  KOMUNIKAT                   W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 5.1.1 Regionalny Program Operacyjny RPO WP na lata 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w...

 • NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA Z PROGRAMU RPO ZIT

    KOMUNIKAT           W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 5.2.1 Regionalny Program Operacyjny RPO WP na lata 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym...

 • NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA Z PROGRAMU PO WER

  KOMUNIKAT   W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze...

 • NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA Z FUNDUSZU PRACY

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIA     Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim od dnia 07 stycznia 2020 roku ogłasza nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby...

 • NABÓR WNIOSKÓW NA PRACE INTERWENCYJNE Z PROGRAMU RPO WP

  KOMUNIKAT           W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 5.1.1 Regionalny Program Operacyjny RPO WP na lata 2014-2020, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym...

 • PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2020 ROK

  Na podstawie § 68 ust. 1 rozporządzenia MPiPS zdnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy Powiatowy...

 • UWAGA STAWIENNICTWO W REFERACIE POŚREDNICTWA PRACY

  Referat ds. pośrednictwa pracy informuje, iż w celu zachowania standaryzacji usług związanych ze stawiennictwem osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy obowiązuje...

 • Wstąp do Służby Więziennej.

  Szukasz dobrej, stabilnej pracy? Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej!   „Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi...

 • Praca sezonowa 2020

 • "Wspólnie tworzymy rynek pracy przyszłości"

  27.01.2020 r. z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia odbyła się w Gdańsku konferencja pt. "Wspólnie tworzymy rynek pracy przyszłości".  Przedstawiono...

 • OGŁOSZENIE

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż posiada do wynajęcia 2 niezależne lokale biurowe położone na I piętrze budynku administracyjnym przy ul....

 • INFORMACJA ODNOŚNIE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU DO PRACY

  Podstawa prawna: Art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1482 z późn.zm.) - Starosta może...

 • WYKAZ WOLNYCH MIEJSC STAŻY 2020

  Wolne Miejsca Stażu POWER: dla osób bezrobotnych poniżej 29 roku życia spełniających co najmniej  jeden z poniższych...

 • KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim         informuje, iż zostały wyczerpane środki          na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego...

 • UWAGA

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że nastąpiła zmiana terminów wypłat świadczeń za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień 2020 roku, które są...

 • Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II

  Projekt Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

 • Wsparcie W starcie

  O programie Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie" to rządowy program, wdrożony na zlecenie MRPiPS. Fundusz Regionu...

 • Koniec z profilowaniem pomocy dla osób bezrobotnych

  Koniec z profilowaniem pomocy dla osób bezrobotnych Informujemy, że z dniem 14 czerwca 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH - DLA OSOBY BEZROBOTNEJ

    Administrator, dane kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim  ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański osobiście lub na adres poczty...

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH - DLA PRACODAWCY

  Administrator, dane kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim  ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański osobiście lub na adres poczty...

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH - DLA KONTRAHENTA

    Administrator, dane kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim  ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański osobiście lub na adres poczty...

 • Zmiana organizacyjna

  UWAGA Rejestracja klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim została przeniesiona do pokoju 3. ...

 • PROGRAM MALUCH+ 2019

  Zapraszamy do zapoznania się z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującym o ogłoszeniu programu "MALUCH+" 2019. ...

 • Centrum Wsparcia Imigrantów I Imigrantek

 • Materiał informacyjny dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców

  Szanowni Państwo,    Zielona Linia przygotowała filmy instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.    Udostępniamy...

 • Ochrona Danych Osobowych

  Ochrona Danych Osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w...

 • Zmiana dot. Inspektora ochrony danych osobowych

  INFORMACJA!   Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że od 26 lipca 2018 r. nastąpiła zmiana dot. Inspektora ochrony danych osobowych i został...

 • Szukasz pracy ? Straż Graniczna czeka na Ciebie !!

  http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/komenda/nabor-do-sluzby/25614,Nabor-do-sluzby.html Załączniki...

 • OPIEKUJESZ SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNYM CZŁONKIEM RODZINY? SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA!!!

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. informuje, iż istnieje możliwość skorzystania przez opiekunów osób niepełnosprawnych z nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy w...

 • Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych...

 • KOMUNIKAT BADANIA

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że nie kieruje na badania lekarskie ani nie refunduje kosztów badań lekarskich osobom skierowanym do odbycia stażu. ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę