Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2021r.
Stopa bezrobocia

Powiat Malborski (Partner wiodący)  wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim (Partner)  oraz z Powiatowym Urzędem Parcy w Sztumie (Partner) przystąpił do realizacji projektu   „ Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój"   współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (IV)"   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oś Priorytetowa: I. Osoby młode rynku pracy Numer i nazwa Działania:...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób po ukończeniu 30 roku życia w powiecie nowodworskim  (III)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.1 Aktywizacja...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim – informuje, iż w 2020 roku zrealizował  z pozyskanych dodatkowych środków następujące programy z Rezerwy Funduszu Pracy oraz...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę