Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Powiat Malborski (Partner wiodący)  wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim (Partner)  oraz z Powiatowym Urzędem Parcy w Sztumie (Partner) przystąpił do realizacji projektu   „ Podejmij inicjatywę - postaw na rozwój"   współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim zrealizował projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (IV)"   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oś Priorytetowa: I. Osoby młode rynku pracy Numer i nazwa...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim zrealizował projekt „Aktywizacja zawodowa osób po ukończeniu 30 roku życia w powiecie nowodworskim  (III)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.1 Aktywizacja...

Wojewódzki Program Regionalny wielomodułowy  mający na celu aktywizację zawodową i wspieranie zatrudnienia bezrobotnych w szczególności w wieku 30 - 50 lat, mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych , a także tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspieranie rozwoju...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę