Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

 „Bezrobotni z regionów wysokiego bezrobocia"  - dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych z regionów wysokiego bezrobocia.   Aktywizacja 44 osób  bezrobotnych; 10 - dotacji na rozpoczęcie...

Powiat Nowodworskim (Lider)  wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim (Realizator)  oraz w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Nowym Dworez Gdańskim realizuje projekt    „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodorskim z wyłączeniem  osób przed ukończeniem 30 r.ż.- II edycja"  ...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (IV)"   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oś Priorytetowa: I. Osoby młode rynku pracy Numer i nazwa Działania:...

„Bezrobotni zamieszkujących na wsi"  - dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi   Aktywizacja   69 osób  bezrobotnych; 42 osoby - zwrot kosztów dojazdu do pracy 4...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę