Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (IV)"   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oś Priorytetowa: I. Osoby młode rynku pracy Numer i nazwa Działania:...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób po ukończeniu 30 roku życia w powiecie nowodworskim  (III)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.1 Aktywizacja...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim – informuje, iż w 2020 roku zrealizował  z pozyskanych dodatkowych środków następujące programy z Rezerwy Funduszu Pracy oraz...

Wojewódzki Program Regionalny wielomodułowy  mający na celu aktywizację zawodową i wspieranie zatrudnienia bezrobotnych w szczególności w wieku 30 - 50 lat, mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych , a także tworzenie nowych miejsc pracy oraz wspieranie rozwoju...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę